Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Droga konieczna

dnia 21.08.1997r. i art. 93 ust. 3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również ustanowienie dla

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Zapłata ubezpieczenia OC od samochodu, który został skradziony

złożyć stosowny wniosek do Wydziału Komunikacji o wyrejestrowanie pojazdu. Po dostarczeniu dokumentów do firmy leasingowej, ryzyko przekazanych dokumentów obciąża firmę leasingową. Na podstawie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Przekazanie mieszkania w wyniku umowy dożywocia a obowiązek zapłaty podatku

, opodatkowaniu podlega nabycie praw przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Jeżeli zatem

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

. Jeżeli mieszkanie zostało nabyte od gminy z bonifikatą, to w przypadku zbycia tego mieszkania gmina może zażądać zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Ograniczenie lub cofnięcie świadczenia emerytalnego w przypadku uzyskiwania przychodu

także świadczenie wypłacane przez ZUS. Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach, do zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia emerytalnego nie mają zastosowania przepisy w stosunku do emerytów, którzy ukończyli 60 lat

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

orzeczenie oraz decyzja, jednakże jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 grudnia 1993 roku, sygn. akt WZ 216/93, przez podjęcie "represji", o której mowa w ust. 2 art. 1 ww. ustawy należy rozumieć wszelkie formy prześladowania będącego

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Wprowadzone odstępstwo od powyższej zasady w art. 68 ust. 2a ustawy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Nie można swobodnie udostępniać danych osobowych

są przetwarzane nie wyraziła na to zgody, to takich danych przekazać nie można. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce zamieszkania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego

?

Jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w tym lokalu, to można ją wymeldować w trybie administracyjnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom

Słowa kluczowe: wymeldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Właściwość przy rejestracji pojazdu

2003 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878). W myśl art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 228  |  229  |  230  |  231  |  232 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.