Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zachowek dla dziecka pozamałżeńskiego

prawo do zachowku po mojej śmierci? Jeśli tak, to ile, tj. w jakiej części?

Prawo nie rozróżnia dzieci małżeńskich od tych pochodzących z małżeństwa. Generalnie zasada dotyczy wszystkich uprawnionych do zachowku. W myśl art. 991 § 1 k.c. do zachowku

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lipca 2006

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

.

Ustawa z dnia w art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stwierdza jedynie, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Spadkobierca ustawowy mają prawo do zachowku

(art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego – dalej KC). Zatem zakładając, że nieruchomość stanowiła wspólną własność małżeństwa (Pańskich rodziców) dziedziczeniu podlega 1/2 część nieruchomości. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przysługuje Panu 1/3 część

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2006

Do pozwu o rozwód nie ma obowizku załączać zaświadczenia o dochodach

ogólną zasadą prawa cywilnego wyrażoną w art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Czyli wszelkie fakty, na jakie powołuje się strona w pozwie rozwodowym, winny zostać przez nią potwierdzone

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Odszkodowanie jako majątek odrębny małżonków

Sprawa dotyczy podziału majątku wspólnego. Czy wypłata odszkodowania z ubezpieczenia wchodzi do rozliczenia majątku wspólnego?

Zgodnie z art. 33 pkt. 6 k.r.o. do majątku odrębnego każdego z małżonków należą przedmioty uzyskane z tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

takim przypadku?

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 19954 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Termin do zlożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

Co konkretnie znaczy treść art. 1015 § 1 k.c. czyli, że 6 miesięcy, od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania?

W myśl treści art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2011

Odwołanie od decyzji ustalającej drogę wewnętrzną do nieruchomości

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Jednakże na mocy

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Podział wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie

części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2; spłaty nominalnej kwoty

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 września 2008

Ochrona wynagrodzenia za pracę w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej

złotych, a mam na utrzymaniu nieletniego uczącego się syna?

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 § 2 ust. 2 k.p. (kodeksu pracy), z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 października 2009
« Poprzednia 1 … 221  |  222  |  223  |  224  |  225 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.