Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Musi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zameldowanie cudzoziemca a ewentualna eksmisja z lokalu

fakcie pobytu określonej osoby w określonym miejscu - zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu ( podstawa prawna art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r., o ewidencji ludności

Słowa kluczowe: cudzoziemiec, eksmisja, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2014

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

Wojewoda wydał decyzje o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku. Decyzja jest prawomocna. Wywłaszczanie jest jeszcze w toku, obecnie była rozprawa administracyjna. Będę się odwoływał

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. Przepisu art. 68 ust. 2 ustawy nie stosuje się w przypadku zbycia mieszkania na rzecz osoby bliskiej. Wówczas jednak osoba bliska, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

mieszkania komunalnego. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Jeżeli zatem małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej to zastosowanie będzie miał w tym przypadku przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Uchylenie mandatu karnego

nawet w najmniejszym stopniu nie został uszkodzony. Policja wręczyła mi mandat w wysokości 200 zł i 6 pkt karnych - art. 86 § 1 - Spowodowanie kolizji drogowej. Uzasadnili to, że jeśli poboczem szedł by pieszy, to bym go przejechał, więc musi być mandat

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2007

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

Czy odprawa emerytalna, konkretnie w moim przypadku odprawa ze służby wojskowej w wysokości 6 ostatnich pensji (taka mi przysługiwała wg przepisów resortowych MON), wchodzi w skład wspólnego majątku dorobkowego oraz czy w jego skład wchodzi również

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Legalizacja samowoli budowlanej wymaga wydania decyzji i spełniania wymogów ustawowych

wybudowanie np. domu w ogóle bez pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 września 2011

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

pracownika na zasadzie art.55 Kp rozpatrywać w zakrsie przepisów tej ustawy. Tym samym zastosowanie naszym zdaniem znalazłby przepis art.8 cytowanej ustawy w zakresie przysługującej pracownikowi odprawy pieniężnej. Porady prawne Internetowa

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006
« Poprzednia 1 … 219  |  220  |  221  |  222  |  223 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.