Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Zgodnie jednak z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Musi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zameldowanie cudzoziemca a ewentualna eksmisja z lokalu

fakcie pobytu określonej osoby w określonym miejscu - zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu ( podstawa prawna art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r., o ewidencji ludności

Słowa kluczowe: cudzoziemiec, eksmisja, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2014

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne

Wojewoda wydał decyzje o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku. Decyzja jest prawomocna. Wywłaszczanie jest jeszcze w toku, obecnie była rozprawa administracyjna. Będę się odwoływał

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. Przepisu art. 68 ust. 2 ustawy nie stosuje się w przypadku zbycia mieszkania na rzecz osoby bliskiej. Wówczas jednak osoba bliska, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Jeżeli zatem małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej to zastosowanie będzie miał w tym przypadku przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

mieszkania komunalnego. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Legalizacja samowoli budowlanej wymaga wydania decyzji i spełniania wymogów ustawowych

wybudowanie np. domu w ogóle bez pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 września 2011

Uchylenie mandatu karnego

nawet w najmniejszym stopniu nie został uszkodzony. Policja wręczyła mi mandat w wysokości 200 zł i 6 pkt karnych - art. 86 § 1 - Spowodowanie kolizji drogowej. Uzasadnili to, że jeśli poboczem szedł by pieszy, to bym go przejechał, więc musi być mandat

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2007

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

Czy odprawa emerytalna, konkretnie w moim przypadku odprawa ze służby wojskowej w wysokości 6 ostatnich pensji (taka mi przysługiwała wg przepisów resortowych MON), wchodzi w skład wspólnego majątku dorobkowego oraz czy w jego skład wchodzi również

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 219  |  220  |  221  |  222  |  223 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.