Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Stary wpis hipoteczny przy podziale nieruchomości

niewinny wpis?

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczasową nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone poprzez podział (hipoteka

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Zwrot prawa jazdy po orzeczeniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wpis do rejestru skazanych

art. 114 ust. 1 pkt. 2 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym, kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (lub pozwolenia do kierowania tramwajem), którego była pozbawiona na

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Ponowne ustalenie kapitału początkowego przez ZUS

dokumentów, zostawiając w aktach poświadczone przez siebie kserokopie. W przypadku gdy kapitał początkowy nie został prawidłowo wyliczony, to zgodnie z art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu

Słowa kluczowe: kapitał początkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 września 2008

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do renty rodzinnej uprawniony jest małżonek (wdowa i wdowiec

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Rozwiązanie umowy na czas określony

okresu, na który została zawarta, i co do zasady nie jest możliwe jej wcześniejsze rozwiązanie. Wyjątkowo, w myśl art. 33 Kodeksu pracy, jeżeli umowa taka zawarta została na czas dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Uprawnienia kuratora w likwidatora w spółdzielni

własność i inne prawa (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji). Doznaje ona uszczerbku, tylko gdyby majątek osoby prawnej był pozbawiony zarządu w ogóle albo gdyby cała jej działalność została oddana kuratorowi podlegającemu tylko nadzorowi sądu

Słowa kluczowe: kurator, likwidator
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

w art. 67 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane. W grę wchodzi zastosowanie tego przepisu gdy obiekt jest nieużytkowany lub niewykończony oraz nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Wtedy właściwy organ wydaje decyzję

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2014

Umowa developerska

osoby fizycznej, która staje po stronie spółki, ale występuje jako osoba fizyczna (§ 1 ust. 1 a). Umowa developerska określona w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku, o własności lokali (dalej u.w.lok.), zgodnie z którym odrębna własność

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Roszczenie stwierdzone wyrokiem sądu przedawnia się z upływem lat 10

W 2001 roku sąd wydał nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, za niezapłacony rachunek telefoniczny. Przez 8 lat nikt nie dochodził należności, a teraz otrzymałem wezwanie od komornika do zapłaty. Czy ta sprawa nie uległa juz

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2008

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

do art. 12 i art. 58 Konstytucji, co potwierdza przepis art. 7 ust. 2, Prawa o stowarzyszeniach , zgodnie z którym do określonych organizacji w sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też regulacje wynikające z ustaw

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 213  |  214  |  215  |  216  |  217 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.