Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można bez powodu lokatora pozbawić dostępu do wody

uchwalają Regulaminy dostarczania wody w formie uchwały rady gminy (lub miasta), który szczegółowo określa te kwestie. Ustawa w art. 6 ust. 1 stwierdza, że dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2008

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

skierować skargę na administratora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który winien podjąć stosowne kroki w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Podstawą prawną na jaką może się Pan powołać jest art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2009

Postępowanie w przypadk pożaru lub innego zagrożenia w czasie imprezy masowej

rozporządzenia zawartej w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 63 poz. 504).

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie funkcjonują przepisy wykonawcze w rozpatrywanym zakresie. Zgodnie z ustawą z dnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

jedynie wkładu lokatorskiego - za taka kwotę nie można kupić nawet najmniejszego lokum. Czy istnieje jakakolwiek jeszcze inna możliwość wykupu abyśmy mieli oboje prawo do tego mieszkania?

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

kosztem mojego spokoju? Czy działalność tej firmy w takim kształcie a przede wszystkim te gazy za ścianą mojego domu są zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 140 k.c. (kodeksu cywilnego) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

on prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentacji zgodnie z art. 39 § 1 k.s.h. Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 października 1997 roku sygn. akt SA/Sz 1223/96 stwierdził, że błędne jest stanowisko organów podatkowych, określające

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

odbierać od Pani oświadczeń woli co do poboru energii, a tym samym obciążać Panią kosztami takiego poboru. Jak wynika z treści art. 57 ust. 1 pkt. 1 Prawa energetycznego w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Wyłudzenie usługi hotelowej

cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Sprawca przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kk, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

się dowiedzieć, czy udziały w spółce cywilnej nie podlegają podziałowi (czy jest mój majątek osobisty)?

Kwestie ustroju majątkowego małżonków regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 31 k.r.o. co do zasady, z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

tytułu prawnego. W takim przypadku per analogia stosuje się przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoby zajmujące lokal bez tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2014
« Poprzednia 1 … 206  |  207  |  208  |  209  |  210 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.