Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie drogi koniecznej

, chociażby nie ponosił z tego tytułu żadnej szkody. Jeśli jednak szkodę taką poniósł, to jest obowiązany wykazać jej wysokość (art. 6 k.c.). Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2007

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

z miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika zgodnie z dokonanym wyborem na podstawie art. 8 ustawy o egzekucji i komornikach sądowych. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia

dezorganizacji pracy, z powodu częstej absencji chorobowej, wydaję się, iż brak jest takiego uzasadnienia. W przypadku absencji chorobowej pracodawca ma możliwość rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt. 1 k.p. jeżeli są spełnione

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 marca 2010

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

. Później sporządzony aneks był chyba przekazaniem prawa, którego przekazujący nie posiadał?

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Niekompetentny biegły sądowy

sądowych. Biegłego powołuje i odwołuje na 5 letnią kadencję Prezes Sądu Okręgowego. Zgodnie z § 6 ust. 2 cytowanego rozporządzenia – Prezes może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2006

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

dla stosunku pracy. Odmiennie ta kwestia wygląda na gruncie przepisów dot. ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

mi udzielony urlop wypoczynkowy. Jakie wynagrodzenie powinnam otrzymać na tym urlopie, jakie składniki powinno zawierać, jakie miesiące powinny być wzięte pod uwagę przy jego wyliczaniu.

Zgodnie z art. 172 k.p. (kodeksu pracy), za czas urlopu

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2010

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 kpk, oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 kpk lub…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Postawienie kontenera nie wymaga pozwolenia na budowę

roku Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt. 12) Pozwolenia na budowę nie wymaga bodowa: tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2006

Spółdzielcze lokatorskie prawo po rozwodzie

roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 197  |  198  |  199  |  200  |  201 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.