Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W razie cofnięcia pozwu pozwany także może zostać obciążony kosztami procesu

pozew i zażądał zwrotu opłaty sadowej i kosztów zastępstwa procesowego. Kogo w tej sprawie obciążają koszty procesu?

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Opodatkowanie zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

(przed nowelizacją) w/w ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu z tego tytułu ustala się w formie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

art. 18 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może dokonywać indeksacji składki ubezpieczeniowej oraz innych opłat pobieranych od ubezpieczającego lub należnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Zwrot kosztów dokształcania przez pracownika, w przypadku rozwiązania umowy o pracę

miesiąc). W pierwszym przypadku umowy takiej nie było, choć zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia umowa taka powinna zostać zawarta. Złożone przez Pana zaświadczenie może być potraktowane jednak jako taka umowa, gdyż zgodnie z art. 65 kc (kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Skutki nie uiszczenia należnego podatku dochodowego

podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowił, że wolne od podatku dochodowego były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a-c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

nie zawiera w sobie oświadczenia o poddaniu sie egzekucji.

W opisanym przypadku, zgodnie z treścią art. 6 ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o kredycie konsumenckim (u.k.k.), w przypadku, gdy zadłużenie konsumenta w związku z nieprzewidzianym w

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

Społecznych, możliwe jest przejście na emeryturę w obniżonym wieku, w przypadku, gdy przyszły emeryt ma orzeczoną niezdolność do pracy. Zasada ta ma zastosowanie dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. W myśl art. 29 tej ustawy ubezpieczeni

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Premia gwarancyjna wypłacana przez bank

mieszkaniowej, przed dokonaniem czynności wymienionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna może być wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku zaawansowania budowy własnego domu jednorodzinnego, w wysokości co najmniej 20 % jego wartości

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 września 2008

Współwłaściciel chcący dokonać rozbudowy nieruchomosci musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli lub sądu

Administracyjnego z dnia 8 marca 2000 roku sygn. akt II SA/Gd 170/98, właściwy organ może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego nawet wtedy, gdy są one prowadzone na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2010

Postępowanie w razie oszustwa

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Winien Pan zatem opisać

Słowa kluczowe: oszustwo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 195  |  196  |  197  |  198  |  199 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.