Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12747 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział wkładu mieszkaniowego w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowych po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 września 2009

Obowiazek alimentacyjny dalszych krewnych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

podstawie art. 132 k.r.o., jeżeli usprawiedliwione potrzeby małoletniego nie są w całości zaspokojone. Zasądzenie jednak alimentów od dziadków powinno nastąpić w takiej wysokości, aby w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2009

W razie śmierci najemcy członkowie najbliższej rodziny mogą wejść w stosunek najmu z mocy prawa

się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jednakże w myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy, do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

kary pozbawienia wolności przy nałożeniu na niego określonych obowiązków na czas trwania próby. Zatarcie skazania po upływie okresu próby W myśl art. 76 § 1 k.k. skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

- Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114), która szczegółowo określała prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z zatrudnienia. Ponadto na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 roku - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2013

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

zobowiązany zawrzeć z Panią (jako nauczycielem mianowanym) umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak stanowi art. 10 ust. 6 karty nauczyciela który brzmi: stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Koszt wykupu lokalu mieszkalnego od gminy

komunalnego na inną osobę może w zasadzie być dokonane jedynie poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Zasadą jest że gminy zbywają lokale mieszkalne w trybie przetargu za ich cenę rynkową. Jednakże zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

w stosunku do kompletnie nie agresywnej osoby i legitymować nie podając swoich danych, gdy o to proszę?

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

postępowania sądowego w celu ustalenia prawidłowego wpisu. Zmiany wpisu w księgach wieczystych wynikają z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym, w razie niezgodności między stanem prawnym

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

granicą; osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2009
« Poprzednia 1 … 194  |  195  |  196  |  197  |  198 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.