Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rada szkoły powstaje na wniosek rodziców lub z inicjatywy dyrektora

Czy dyrektor może odmówić powołania Rady Szkoły jeśli Rada Rodziców wystosowała wniosek o utworzenie Rady Szkoły. Jeśli nie może, to jakie kroki należy następnie podjąć, aby Radę Szkoły utworzyć.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Wymagania dla miejsc parkingowych

miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Ponadto w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

działania. Przewidziana w tym przepisie odpowiedzialność karna to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wysokość orzeczonej kary uzależniona jest od wielu elementów dotyczących samego czynu zabronionego, jak również od osobistych elementów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Darowizna oraz spadek mieszkania na rzecz osoby obcej co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn

darczyńcy a także nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Zwolnienie podmiotowe od podatku od spadków i darowizn dotyczy co do zasady osób wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy i zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

córkę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dokonaniu na Pani rzecz darowizny, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia - taki termin przewiduje treść art. 6 ust. 1 pkt. 4 powołanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

?

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego (upadłość likwidacyjna), upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Dz.U. Nr 217, poz. 1588, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

art. 36 ust. 6 ustawy o s.u.s. osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Przykład 1 Jan Kowalski

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Wstąpienie w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy

, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jeżeli zatem na podstawie ustawy, gmina określi wymogi w zakresie najmu

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 193  |  194  |  195  |  196  |  197 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.