Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

zawiadomił Pan sprzedawcy o wystąpieniu wady. Ponadto w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

z art. 1 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady rzeczy). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Nabycie nieruchomości w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej

zbycia udziału w nieruchomości, który został nabyty w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Co do zasady zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 maja 2010

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

bezrobotnego oraz otrzymywania zasiłku dla osoby bezrobotnej, to zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Darowizna pieniędzy zwolniona może być z podatku, jeżeli jest udokumentowana przelewem bankowym

? Darowiznę mam otrzymać w dwóch ratach. Co poświadczy o pokrewieństwie, gdyż siostra zmieniła nazwisko oraz jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne do uznania darowizny od najbliższych?

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2010

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

wyżej?

W chwili ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, a składniki majątku nienależące do upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej zastosowanie mają jednak przepisy art. 86 ust. 1

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców sieci ciepłowniczej następuje w ciągu 14 dni

dostarczania energii cieplnej, jeżeli umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej, są wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych. Na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne wydane zostało Rozporządzenie

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Uprawnienie wierzyciela wynika z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z tym przepisem

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Tylko małżonkowie i to po spełnieniu pewnych warunków mogą wspólnie rozliczać się przed fiskusem

nieformalnych. Zresztą co do zasady także małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie jednak z art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 192  |  193  |  194  |  195  |  196 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.