Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Budowa nieruchomości na działce stanowiącej współwłsność

); złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego). Ustawa zatem nie określa, że aby złożyć pozwolenie na budowę trzeba być

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

. Jeżeli chodzi o kwestie ewentualnego podatku dochodowego od takiego nieodpłatnego świadczenia, to zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), wartość otrzymanych świadczeń w

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

dostarczaniem towarów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

świadczenie - wg starego czy wg nowego regulaminu?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, oraz zasady przeznaczania

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 marca 2010

Wykup mieszkania spółdzielczego po rozwodzie

mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2007 nr 125 poz. 873), w art. 3 został dodany ust. 5, zgodnie z którym prawo odrębnej własności lokalu albo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2007

Dopiero oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej powoduje wygaśniecie członkostwa

mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za 6 miesięcy

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2009

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej. Czy gmina może żądać zwrotu udzielonej bonifikaty?

W opisanej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak wynika z treści art. 68 ust. 2b pkt. 5 przepisów o zwrocie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Jak kara grozi za fałszowanie dokumentacji przetargowej

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 297. § 1 kk - Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 grudnia 2006

Szkoda wyrządzona ruchem pojazdu mechanicznego

ostrożności przewidzianej w danych okolicznościach. Generalnie zgodnie z art. 6 k.c. każdy kto z danego faktu wywodzi skutki prawne winien wskazywać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Jeżeli ma Pan świadka, może Pan się powołać na jego zeznania, które

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2008

Wkład wspólnika może polegać na świadczeniu pracy

prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentowaniem. W przepisach prawa nie ma określonego pojęcia świadczenia usług. Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług wskazuje, że świadczeniem usług jest każde świadczenie usług na

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 188  |  189  |  190  |  191  |  192 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.