Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt. 1, przepisów art. 34 ust. 1-5 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (m. in. przepisy dotyczące pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości). W takim

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

zastrzeżeniem, że nie mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej w takim zakresie. Zgodnie z art. 5a pkt. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Ochrona wynajmującego w przypadku sprzedaży nieruchomości

Od roku wynajmuję nieruchomość (hale i biura) pod warsztat Musiałem dostosować ten obiekt do własnych potrzeb i w związku z podjętymi pracami wpłacić do czasu ich zakończenia 20 tys. kaucji. Po 8 miesiącach od rozpoczęcia prac, dowiedziałem się, że

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Nie każda choroba jest przesłanką odroczenia rozprawy

urzędy. Zgodnie z art. 214 §1 kpc - Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2008

Posiadanie bez zezwolenia broni palnej jest przestępstwem

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przesłanką odpowiedzialności sprawcy tego przestępstwa jest posiadanie broni palnej. W postanowieniu z dnia 09.11.2001 roku, Sąd Najwyższy - Izba Karna (sygn. akt V KKN 273/01) stwierdził, że typ przestępstwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku od osoby niespokrewnionej

z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W zakresie obowiązku podatkowego od spadku

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Przedawnienie roszczenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego

bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Oznacza to, że wniesienie powództwa do sądu, albo wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawniania. Po przerwaniu biegu przedawnienia, biegnie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Każda działalność gospodarcza, w tym także prowadzenie portalu internetowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych

pośrednictwem Internetu), podlega takim samym zasadom podatkowym jak inni podatnicy. Zgodnie z art. 5a pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

?

Na podstawie art. 103 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane zostało Rozporz ądzenie z dnia 12 października 1993 roku Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Skarga administracyjna na związek

naczelny organ administracji żeglugi śródlądowej oraz dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej – jako terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej – Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn

Słowa kluczowe: administracyjne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1 … 186  |  187  |  188  |  189  |  190 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.