Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

przez okres co najmniej 365 dni. Możliwość przyznania zasiłku dla bezrobotnych zastała ograniczona w art. 75 cytowanej ustawy ze względu na sposób rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego. Stosownie do treści art. 75 ust. 2 pkt 3 w zw. ust. 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu urlopu wychowawczego

wychowawczego pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe, składki te są finansowane z budżetu, co wynika z treści art. 6 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych, który stwierdza, że

Słowa kluczowe: urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

kwietnia 1991 r. III CZP 6/91 (OSNCP 1991, poz. 100). Po trzecie, jeśli przez "przedmioty majątkowe" rozumieć - na gruncie art. 32 § 1 k.r.o. - prawa rzeczowe i obligacyjne, to nie sposób znaleźć przekonującego uzasadnienia do wyłączenia z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Podatek od darowizny mieszkania

sprawie należnego podatku (art. 17 a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz). Zgodnie z art. 16

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Wynagrodzenie prokurenta

jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków zarządu spółki (art. 208 § 6 Kodeksu spółek handlowych). Czynności prokurenta mogą być wykonywane na rzecz spółki zarówno odpłatnie jak i nie odpłatnie. Wynagrodzenie może być przyznane prokurentowi w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Podatek VAT od umowy o dzieło

łącznie, po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a po drugie - czynność wykonana była przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT. Zgodnie z art. 15 ust

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

(art. 4 ust. 6 ustawy), za opłaty, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008

Zbycie mieszkania wykupionego od gminy

odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawa jest przychód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ww

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

pobytu, właściciel nieruchomości nie będzie Pani mógł wymeldować z miejsca stałego pobytu. Jeżeli utraci Pani prawo do zamieszania w lokalu mieszkalnym, właściciel lokalu może zażądać od Pani opróżnienia tego lokalu. Zgodnie z art. 11 ust 8

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

uprawnienia pracownicze. Ponadto jak stwierdził w wyroku z dnia 23.01.1991 r. Sąd Najwyższy sygn. akt I PR 4/91, urlop bezpłatny u pierwszego pracodawcy nie wyłącza prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011
« Poprzednia 1 … 185  |  186  |  187  |  188  |  189 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.