Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Błędny wniosek o przekształcenie własnościowego prawa do lokalu

przypadkach przysługuje Pani prawo do zmiany spółdzielczego własnościowego prawa na własność do lokalu. Zgodnie z art. 17 (14) ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowych, na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem

Słowa kluczowe: lokal, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

zwrócić dowód i tablice powołując się na art. 66 ust. 3a ustawy o ruchu drogowym. Czy mam jakąś możliwość zarejestrować ten pojazd i jak to zrobić?

Zgodnie z treścią art. 66 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pojazd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

wymiarze 6 dni, co wynika z treści art. 158 k.p. (pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający). Wynika to także z Rozporządzenia

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Nie można przywrócić terminu do złożenia formularza SD-1

jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lipca 2011

Wypowiedzenie umowy o pracę w razie przejęcia zakłądu pracy

ponad 8 lat. Uprawnienie to wynika z art. 10 ustawy, zgodnie z którym, przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 września 2007

Możliwość nałożenia opłaty adiacenckiej na właściciela nieruchomości

, przy czym ustawodawca ograniczył jedynie górną wysokość stawki. . Uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, stanowi przepis o charakterze normatywnym, przepis gminny (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, określone w art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5 Karty nauczyciela. Z przepisów tych wynika ograniczenie w rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z nauczycielem, do przypadków

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Zmiana wysokości czynszu

na utrzymanie tego mieszkania. Właścicielka, grozi komornikiem, ale nie wniosła do sądu wniosku o eksmisję.

Wynajmujący może podwyższyć czynsz wolny, wypowiadając wysokość dotychczasowego czynszu, z zachowaniem terminu wypowiedzenia (art. 23 ust

Słowa kluczowe: cywilne prawo, czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu nieruchomości w drodze dziedziczenia

zgodni by ograniczyć koszty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku. Na uwagę zasługuje jednak

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2010
« Poprzednia 1 … 182  |  183  |  184  |  185  |  186 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.