Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek dochodowy od dochodów kapitałowych

Czy jednostka samorządu terytorialnego w przypadku gdy ma założony rachunek bankowy płaci podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego z tytułu odsetek od ulokowanych pieniędzy na tym rachunku bankowym?

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 października 2007

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie powoduje skutku podatkowego w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

zapłacę podatek, bo nie minęło jeszcze 5 lat?

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową została uregulowana w art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit, a

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 roku, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzenia.

zbiegnięciem nie będzie np. oddalenie się z miejsca zdarzenia w celu spełnienia ciążących na nim obowiązków, np. zawiadomienia o zdarzeniu służb ratowniczych. Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym, kierujący pojazdem uczestniczący w wypadku

Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 marca 2008

Zgdoda spółdzielni na montaż klimatyzatora zewnętrznego w mieszkaniu własnościowym

, zgodnie z § 152 ust. 6 Rozporządzenia, wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

W razie choroby nie uwzględnia się diet zagranicznych do zasiłku chorobowego

niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2: przypada w okresie ciąży; powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 marca 2008

Rozdawanie ulotek reklamowych co do zasady nie jest zabronione

prowadzenia tego rodzaju działalności może zostać wprowadzony przepisami prawa miejscowego, tzn. np. uchwałą rady gminy. Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 czerwca 2011

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

bez wypowiedzenia i wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania z pracownikiem samorządowym następuje na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, właściwy organ lub osoba niezwłocznie rozwiązuje

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 wspomnianej ustawy w którym ustawodawca postanowił, że pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony więcej niż 8 lat u danego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

ust. 1 Rozporządzenia z dnia 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym, przewidziane w art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zawiadomienie dla adresata o pozostawieniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011
« Poprzednia 1 … 177  |  178  |  179  |  180  |  181 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.