Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

), obowiązku pracy w innej szkole (art. 26), wygaśnięcia stosunku pracy (art. 26), funduszu nagród (art. 49 ust. 1 pkt. 2 i 3) oraz odznaczenia medalem MEN (art. 51), wyodrębnienia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a ust

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Odprawa w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika

niedotyczących pracowników. Ustawa ta co prawda odnosi się do zwolnień grupowych, jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy, przepisy dotyczące odprawy stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Wymagania stawiane kandydatom na prezesa zarządu banku

prezesa zarządu banku musi spełniać, wymienione są w prawie bankowym (art. 22b [1] i 30 ust. 1 pkt. 2 [2] Prawa bankowego) oraz w uchwałach Komisji Nadzoru Finansowego, które są następujące: 1. wykształcenie i doświadczenie

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

powód wypowiedzenia. Należy wspomnieć że, jeżeli wypowiedzenie takie następuje z powodów leżących po stronie pracodawcy, Pani ojcu może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w postaci odprawy pieniężnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, z dnia

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 wspomnianej ustawy w którym ustawodawca postanowił, że pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony więcej niż 8 lat u danego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Chwila nabycia spadku

pytanie kiedy nastąpiło nabycie przeze mnie własności spadku. Czy nastąpiło gdy uprawomocniło się postanowienie sądu, czy może z chwilą śmierci ojca i śmierci matki? Czy może w jeszcze innym terminie?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Od 9 kwietnia przebywam na urlopie wychowawczym (samotnie wychowuje 10-miesiecznego synka), do 8 kwietnia pracowałam. W dniu 6 kwietnia b. roku złożyłam do MOPS wszelkie wymagane dokumenty, w celu przyznania mi zasiłku wychowawczego wraz ze

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

sądu o podziale majątku jest niepodważalne (tylko prokurator naczelny i rzecznik praw obywatelskich może podważyć to postanowienie). Jaka jest sytuacja faktyczna?

Jak wynika z treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

egzekucję na podstawie art. 824 § 1 ust. 3 kpc (kodeksu postępowania cywilnego), z uwagi na bezskuteczność postępowania. Z reguły od wszczęcia egzekucji do jej umorzenia, na takiej podstawie mija od 6 miesięcy do roku czasu. Szczególnie komornicy umarzają

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Właściwość organów podatkowych

W dniu lutym b. roku otrzymałem od rodziców darowiznę środków pieniężnych (przelew).Darowizna będzie wykorzystana do tego, aby kupić mieszkanie. Wiem, że mam 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Darowiznę powinienem zgłosić w

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 176  |  177  |  178  |  179  |  180 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.