Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12727 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Akcja

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Art. 328 kodeksu spółek handlowych

Słowa kluczowe: akcja, akcje uprzywilejowane
Data utworzenia: 22 listopada 2006

Przepadek mienia

razie współwłasności orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału. Objęte przepadkiem przedmioty przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Art. 44 kodeksu karnego

Słowa kluczowe: przepadek mienia, środek karny
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych

pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa powyżej (14 dni), a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: domniemanie doręczenia
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Właściwość sądów okręgowych w postępowaniu cywilnym

zdolność prawną, 4[3]) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 4[4]) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. art. 17 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej

przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. art. 87 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Skarga na czynności komornika

zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. art. 767 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Samochód osobowy

konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług; art. 5a pkt. 19 ustawy z

Data utworzenia: 15 marca 2011

Obszar celny Wspólnoty

, które nie są częścią obszaru celnego Wspólnoty Art. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data utworzenia: 4 sierpnia 2011

Towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty

. Art. 23 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data utworzenia: 5 sierpnia 2011

Termin rozpoczęcia aplikacji adwokackiej

. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. art.76.1

Data utworzenia: 15 lutego 2012
« Poprzednia 1 … 173  |  174  |  175  |  176  |  177 … 1273 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.