Kalendarz przedsiębiorcy: 15-02-2019 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Stosunek pracy

stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. Art. 22 kodeksu pracy

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Art. 55 kodeksu pracy

Data utworzenia: 6 listopada 2006

Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd

przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki. Art. 21 kodeksu spółek handlowych

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Data utworzenia: 22 listopada 2006

Rada nadzorcza spółki komandytowo - akcyjnej

jej reprezentowania nie może sprawować swoich czynności. Rada nadzorcza może wytoczyć, w imieniu spółki, powództwo o odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania. Art. 142

Słowa kluczowe: rada nadzorcza
Data utworzenia: 22 listopada 2006

Umarzanie akcji

, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Art. 359 kodeksu spółek handlowych

Słowa kluczowe: akcja, umorzenie
Data utworzenia: 22 listopada 2006

Terminy do załatwiania spraw administracyjnych

stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych. Art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla

Słowa kluczowe: termin
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Podania w sprawie administracyjnej

złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: podanie
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Wstrzymanie czynności komornika

komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu. art. 822 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Kwit depozytowy

]> …

Data utworzenia: 25 września 2011

Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody art.5 .pkt 1a

Data utworzenia: 20 grudnia 2011
« Poprzednia 1 … 171  |  172  |  173  |  174  |  175 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.