Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12744 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Administracyjne organy wyższego stopnia

działalnością, w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Administracyjne organy naczelne

organizacji społecznych – naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Art. 18 kodeksu postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: organy administracji
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 33 kodeksu postepowania administracyjnego

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Natychmiastowa wykonalność decyzji

decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie. Art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego

Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

prawne. Art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego

Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Zawarcie małżeństwa

małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Art. 1 Kodeksu rodzinnego

Słowa kluczowe: małżeństwo
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Zastępcza kara aresztu

150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu. Grzywnę nie podlegającą zamianie na zastępczą karę aresztu można w szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyć. Art. 25 Kodeksu wykroczeń

Słowa kluczowe: grzywna
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Rok obrotowy

obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Art. 3 ustawy o rachunkowości.

Słowa kluczowe: rok obrotowy
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Aborcja

przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w pkt 3, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.
Art. 4 a ustawy z dnia 7.01.1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu

Słowa kluczowe: aborcja, karne prawo
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Weksel trasowany

; podpis wystawcy wekslu . - art. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe

Słowa kluczowe: weksel
Data utworzenia: 6 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 167  |  168  |  169  |  170  |  171 … 1275 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.