Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaart+8+ust+6
Wyszukiwana fraza:

art+8+ust+6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12739 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zdolność sądowa w sprawie cywilnej

organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej. art. 64 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Zdolność procesowa w sprawie cywilnej

prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. art. 65 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Współuczestnictwo formalne w sprawie cywilnej

uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie (współuczestnictwo formalne). art. 72 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej

wobec nie działających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich współuczestników. art. 73 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Interwencja główna w sprawie cywilnej

(interwencja główna). art. 75 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej

dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników. art. 125 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Pismo przygotowawcze w sprawie cywilnej

przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. art. 127 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Rygor natychmiastowej wykonalności

miesiące; 2) zasądza roszczenie uznane przez pozwanego; 3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny. art. 333 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Wyrok zaoczy w sprawie cywilnej

przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. art. 339 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej

. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. art. 344 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011
« Poprzednia 1 … 132  |  133  |  134  |  135  |  136 … 1274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.