Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUstawa o pracownikach samorządowych
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 19 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi samorządowemu skazanemu za przestępstwo umyślne

, stąd w przypadku zwolnienia pracownika samorządowego, zastosowanie znajdzie ustawa o pracownikach samorządowych, wraz z nowelą z dnia 25.08.2006 roku, a nie przepisy kodeksu pracy. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym z uwagi na skazanie za przestępstwo umyślne

zostało popełnione w związku z wykonywaną pracą. Czy w myśl Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 roku, mogę nadal pracować, czy też zostanę zwolniony? Ustawa mówi o niezwłocznym rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Wypowiedzenie zmieniające mianowanego pracownika samorządowego

umowę o pracę (zmiana formy świadczenia pracy ma nastąpić z dniem 1 czerwca przy zachowaniu nazwy dotychczasowego stanowiska i wysokości wynagrodzenia). Zastosowanie art.2 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych. Odmowa podpisania porozumienia czyni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 maja 2007

Dobra reputacja w ustawie o transporcie drogowym

określają zasady wykonywania określonych zawodów). Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, nie przewiduje w tym zakresie odrębnych przepisów karnych. Katalog przestępstw określonych w ustawie nie może podlegać dowolnej interpretacji

Słowa kluczowe: transport drogowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007

Zakaz zatrudniania członków rodziny w samorządach

marca 1990 roku o pracownikach samorządowych - Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u

Słowa kluczowe: pracownik samorządowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Nizgodne z prawem rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko samorządowe

najwyższą liczbę punktów. Burmistrz powołuje się na ustawę o pracownikach samorządowych. Moje pytanie czy burmistrz miał takie prawo, a jeżeli nie to czy mogę się domagać zatrudnienia mnie?

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2006

Aktor będzie musiał mieć zgodę na drugi etat

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych inny ustaw. Ustawa wejdzie w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 września 2011

Zmiany w procedurze powoływania sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego

Pracownicy samorządowi zatrudniani są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dotyczy to wszystkich pracujących w urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 lipca 2013

Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym lub pracownikiem samorządowym mianowanym

W dniu 22 października 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Zmiana polega na wprowadzeniu zasady zgodnie z którą rozwiązanie stosunku pracy z odpowiednio

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2010

Zmiany w urzędach stanu cywilnego

sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany, czynności kierowników USC oraz ich zastępców, którzy zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o pracownikach samorządowych oraz umocowanie

Słowa kluczowe: opłata skarbowa
Data utworzenia: 29 października 2008
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.