Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

alimentacyjnym aby egzekucję tą umorzyła lub zawiesiła. Jako dłużnikowi, Panu także przysługuje prawo do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji co do rat alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości. Uprawnienie to wynika z treści art. 883 § 2 k.p.c

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Niezbędny jest tytuł prawny do mieszkania aby uzyskać dodatek mieszkaniowy

przepisu można określić, że uprawnienie do dodatku dla współwłaściciela mieszkania nie przysługuje. Istnieje naszym zdaniem możliwość, aby taki dodatek przysługiwał. Naszym zdaniem, jeżeli Pan jako współwłaściciel w formie umowy, dokona użyczenia swojej

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2010

Wydziedziczenie spadkobiercy czyli pozbawienie go prawa do zachowku

byłaby najlepsza żeby jego córka nie miała prawa do zachowku?

Spadkodawca, który nie chcę aby określonej osobie przysługiwało uprawnienie do zachowku, może taką osobę wydziedziczyć, czyli pozbawić go prawa do zachowku. Zgodnie z treścią art. 1008

Słowa kluczowe: wydziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2010

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

przedawnienia roszczenia. Roszczenie przedawnione nie musi być spełnione, ale trzeba wnieść zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie - bez wniesienia zarzutu, wierzyciel będzie mógł dochodzić zapłaty. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

wniosku o ukaranie. Jeżeli zatem wniosek taki zostanie wniesiony do sądu, wówczas uprawnienie to wygasa i osoba, która złożyła zawiadomienie nie ma dalszych uprawnień w toku postępowania. Również zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Nie można anulować podjetej uchwały

znajduje zastosowanie, gdy uchwała wspólników jest sprzeczna z ustawą, prawem. W obu przypadkach uprawnienie do wytoczenia powództwa przysługuje: zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym jej członkom; wspólnikowi, który

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

na czas określony, w razie upływu terminu na jaki umowa była zawarta, wygasa uprawnienie lokatora (najemcy) do dalszego zajmowania lokalu. Winien on wraz z wygaśnięciem umowy najmu zwrócić wynajmującemu lokal mieszkalny. Wynajmujący nie musi w takim

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Prawo do zachowku w przypadku darowizny

rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Uprawnienie do zachowku przysługuje na podstawie art. 991 § 2 Kc, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku, w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Zgoda ojca dziecka na wyjazd dziecka poza terytoriu RP

nałożył na ojca dzieci obowiązek łożenia na dzieci, czyli alimenty ale jednocześnie przyznał ojcu uprawnienie polegające na możliwości osobistych kontaktów z dziećmi oraz prawo współdecydowania o istotnych życiowych sprawach dzieci. Gdyby nawet

Słowa kluczowe: alimenty, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odsetki od należności przeterminowanej

naprawienia szkody jaką Pan poniósł, w związku z nie zawarciem umowy przyrzeczonej w określonym terminie. Szkodę jednak taką musi Pan wykazać. Uprawnienie naprawienia szkody przysługuje Panu na mocy art. 390 § 1 Kc, zgodnie z którym, jeżeli strona

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.