Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się po upływie roku

być spełnione, ale trzeba powołać się na zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie, z którego można skorzystać. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: przedawnienie, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2007

Ponowny opis i oszacowanie nieruchomości w przypadku zmiany cen

okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się. Pana uprawnienie jako dłużnika w przypadku zmiany

Słowa kluczowe: opis i oszacowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Zmiana nazwiska byłej żony

można nikogo zmusić do zmiany nazwiska. Wniosek taki może złożyć jedynie sama była małżonka. Takie uprawnienie jej przysługiwało zgodnie z art. 59 Krio (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) - W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Apelacja kończy postępowanie w sprawie o alimenty

zobowiązanych. Czyli w przypadku gdyby zmieniła się Pana sytuacja finansowa, osobista może Pan złożyć powództwo do sądu o zmianę orzeczenia alimentacyjnego. Ustawa nie wskazuje żadnych ram czasowych, uprawnienie to przysługuje gdy zmienią się

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

nad legalnością zamieszkania i pobytu. Niedopuszczalne i nieskuteczne jest nadużywanie instytucji zameldowania w celu osiągnięcia rezultatu mieszczącego się w granicach innej sprawy, której przedmiotem jest uprawnienie do zajmowanego lokalu (wyrok

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Sprzedawca ma obowiązek uwzględnić reklamację, jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

fizyczne). Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Pan jako kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Panu nie przysługuje, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Darowizna dokonana przez spadkodawcę, co do zasady jest doliczona do masy spadkowej dla potrzeb obliczenia zachowku

Rodzice zamierzają przepisać dom mojej siostrze i jej mężowi. Niestety nie wiem w jakiej formie, być może w postaci fikcyjnej umowy kupna. Czy można zrobić coś by mimo wszystko dostać zachowek?

Samo uprawnienie do zachowku nie zostaje

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Uprawnienie wierzyciela wynika z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z tym przepisem

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Egzekucja prowadzona wobec wspólnika spólki cywilnej

z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Uprawnienie wierzyciela osobistego wspólnika do egzekwowania swoich roszczeń z udziału wspólnika w spółce, może być realizowany zgodnie art. 870 k.c. W myśl tego przepisu, jeżeli w ciągu

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Zwrot nakładów poczynionych z majątku współnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków

sporządzenia takiego aktu notarialnego to ok. 400 zł. Do czasu rozszerzenia wspólności ustawowej, przedmiotowa nieruchomość tak jak wyżej wskazano stanowi własność Pani męża. Jedyne uprawnienie jakie Pani przysługuje, w związku z poniesionymi

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.