Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji. Z powyższego zapisu regulaminu jednoznacznie wynika, że kupującemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z rękojmi, w przypadku wady rzeczy sprzedanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Niezapłacona składka ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach

). W opisanym zatem stanie faktycznym, powinien Pan powalać się na zarzut przedawnienia roszczenia. Roszczenie przedawnione nie musi być spełnione, ale trzeba podnieść zarzut przedawnienia. Jest to uprawnienie dłużnika a nie jego obowiązek. Bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

prawa do prowadzenia spraw spółki będzie uprawnienie Pana do nakazania pracownikowi dokonania określonych czynności (np. prac biurowych). Natomiast prawo reprezentacji to prawo do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, czyli przykładowo jak Pan

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

przejawem prawa do prowadzenia spraw spółki będzie uprawnienie Pana do nakazania pracownikowi dokonania określonych czynności (np. prac biurowych). Natomiast prawo reprezentacji to prawo do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, czyli przykładowo jak

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.. Uprawnienie Kupującego odstąpienia od umowy ma pewne ograniczenia. Kupujący nie może od umowy odstąpić

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

uprawnienie takie przysługuje prokuratorowi. Z powództwem o ustalenia ojcostwa matka i domniemany ojciec mogą wystąpić dopiero po urodzeniu się dziecka. Powództwo o ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone terminem z wyjątkiem powództwa domniemanego

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

W przypadku dokonywania oględzin przez nadzór budowlany należy dopuścić do nich wszystkie strony postępowania

stronom oraz składać wyjaśnienia. Jest to uprawnienie strony do uczestniczenia w czynnościach dowodowych w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie to nie stanowi jednak prawa do wstępu na cudzą nieruchomość, gdyż tylko właściciel

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2010

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

, organ ten może uchylać lub zmieniać uchwały innych organów ustanowionych w stowarzyszeniu, w tym także zarządu, co winno zostać określone w statucie stowarzyszenia . Oznacza to, że od uchwały zarządu członkowi stowarzyszenia przysługuje uprawnienie do

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

. Wykonywanie zleceń posiadacza rachunku jest jednym z podstawowych, wynikających z zawartej umowy, obowiązków banku. Przepis ten ustanawia uprawnienie banku do odmowy wykonania zlecenia i ograniczenia posiadacza w jego prawach jedynie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

dotyczy małoletniego oraz osoby sprawującą opiekę nad taką osobą i wspólnie z nią zamieszkującą, sąd zobowiązany jest w postepowaniu o eksmisję ustalić uprawnienie do lokalu socjalnego dla tych osób. Oznacza to, że w opisanym stanie faktycznym winna Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.