Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

TK: Ograniczanie uprawnień niepełnosprawnych do niestosowania się do niektórych znaków drogowych - wprowadzone z naruszeniem prawa

zakazu ruchu lub postoju. Uprawnienie to wynika z art. 8 ust. 1 prawa o ruchu drogowym, który dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej, lecz także osób kierujących, przewożących taką osobę, oraz pracowników placówek

Data utworzenia: 4 listopada 2014

Odpowiedzialność prokurentów po zmianach w prawie upadłościowym

: PrUpNapr) rozróżniają osoby, którym przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 20) oraz osoby, na których spoczywa obowiązek zgłoszenie takiego wniosku (art. 21).

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 7 października 2015

Prawo łaski

Ułaskawienie jest tradycyjną prerogatywą głowy państwa. Obecnie w Polsce prawem łaski dysponuje na podstawie art. 139 Konstytucji Prezydent RP. Jest to szczególne uprawnienie Prezydenta. Istotą tego uprawnienia jest całkowite lub częściowe

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 października 2011

Ustalenie ojcostwa a obowiązki ojca

swoje uprawnienie do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych jest zwolniona od kosztów sądowych (art. 98 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Data utworzenia: 5 lutego 2007

Zawody regulowane

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie zawodów regulowanych, w których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności. Projekt rozporządzenia

Data utworzenia: 18 czerwca 2008

Nowe egzaminy na aplikacje

także orzekł, jako niezgodne z Konstytucją, bardzo ogólnie zarysowane uprawnienie do zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które pracowały 5 lat na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa.

Słowa kluczowe: aplikacja
Data utworzenia: 12 sierpnia 2008

Postępowanie mandatowe - szybki sposób na ukaranie

inne organy, którym takie uprawnienie przyznają ustawy szczególne. Warto jednak pamiętać, że tylko Policja posiada tzw. „delegację ogólną”, czyli może nałożyć mandat za każde wykroczenie. Pozostały organy, np. Straż Ochrony Kolei lub Straż Graniczna

Słowa kluczowe: mandat
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 marca 2010

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia przez osoby represjonowane

orzeczenia albo decyzji. Uprawnienie to ulega ograniczeniom.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 marca 2011

Niepełnoletni rowerzysta powinien posiadać kartę rowerową

pieszego i może się poruszać rowerem jedynie pod opieką osoby dorosłej. Natomiast dokumentem stwierdzającym uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania pojazdem jest karta rowerowa. Zasady jej wydawania określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o

Data utworzenia: 15 maja 2014

Szansa dla rozwiedzionych małżonków na przyznanie prawa do renty rodzinnej

2013 r. poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest

Data utworzenia: 8 czerwca 2014
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.