Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik może zająć ruchomości będące w posiadaniu dłużnika

przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co upoważnia go do jej zajęcia na podstawie art. 845 par. 2 k.p.c. W przypadku zajęcia ruchomości przez komornika, osobie trzeciej przysługuje jedynie uprawnienie przewidziane w

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, komornik, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 maja 2012

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

: przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne) i tylko ten podmiot może odciąć dostawę wody. Jest to uprawnienie reglamentacyjne, a nie wolnościowe. Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem lat 10, a jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Przejęcie nieruchomości za długi

zasadą egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika jest jej sprzedaż w toku postępowania egzekucyjnego. Wyjątek od tej zasady stanowi uprawnienie przysługujące wierzycielowi określone w art. 984 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

. Najprościej w opisanej sytuacji byłoby za porozumieniem stron rozwiązać jeden z tych stosunków zatrudniania, wówczas mogła by Pani pracować tylko na rzecz jednego pracodawcy na ½ etatu. Wiąże się to jednak z tą niedogodnością, że uprawnienie do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

elementy i jednocześnie nie będzie chciał zwolnić Pani jako dłużnika ze zobowiązania, to jedynie uprawnienie jakie Pani przysługuje to wykazanie, że kara umowna jest rażąco wygórowana albo, że zobowiązanie w znacznej części zostało przez Panią wykonane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

po zawarciu związku małżeńskiego, tym samym zgodnie z ww. przepisami mieszkanie stanowi majątek wspólny małżonków. Ewentualnie małżonkowi może w takim wypadku przysługiwać uprawnienie do domagania się zwrotu nakładów poczynionych z majątku odrębnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2013

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

stanowi pewne uprawnienie do korzystania z zarejestrowanej domeny z numerycznym adresem używanym w systemie internetowym. Podmiot rejestrujący domenę co do zasady dokonuje usługi w postaci kojarzenia danej nazwy z określonym kodem numerycznym używanym w

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Darowizna mieszkania przez córkę na rzecz matki

przysługiwać będzie w razie dokonania darowizny uprawnienie do zwolnienia z przedmiotowego podatku. Jednakże - ponownie zwracam uwagę - musi Pani złożyć zawiadomienie o nabyciu mieszkania w terminie 6 miesięcy od daty złożenia przez Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

, czy pełnomocnictwo jest aktualne należy stwierdzić, że nie - jest ono wadliwe od samego początku (od chwili jego udzielenia), gdyż organ jakim jest Walne Zgromadzenie przekroczył zakres swoich kompetencji. Uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika do

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

została nabyta w związku z działalnością gospodarczą, a zatem nie mają zastosowania w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony konsumentów związanych ze sprzedażą rzeczy. Czym innym jest także uprawnienie kupującego związane z udzieloną gwarancją rzeczy

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.