Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wynikające z przepisu art. 183 § 1 k.p.k. uprawnienie przysługuje świadkowi, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

służy roszczenie windykacyjne. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

uprawnienie, rada gminy działa w granicach przysługującego jej uznania. Jest to tzw. władztwo planistyczne gminy, rozumiane jako prawo legalnej ingerencji w sferę wykonywania prawa własności. Zatem każdy z przyszłych nabywców nieruchomości będzie mógł w

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienia, to roszczenie to jest już przedawnione. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jest to zatem uprawnienie dłużnika

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu z upływem roku od jego wykrycia. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winien Pan złożyć na piśmie oświadczenie, że uchyla się Pan od skutków

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Oddanie w użytkowanie gruntów leśnych

rzeczowe określone w przepisach Kodeksu cywilnego. W myśl przepisu art. 252 k.c. na treść prawa użytkowania składa się uprawnienie do używania rzeczy i pobierania jej pożytków. Użytkownik jest posiadaczem zależnym rzeczy (nieruchomości), nie jest jednak

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lipca 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Powołanie do spadku nie pozbawia spadkobiercy roszczenia o zachowek

rzecz darowizny. Reasumując, o tym czy Pani bratu przysługuje uprawnienie do żądania zachowku decyduje wartość całego spadku wraz z doliczonymi do niego darowiznami. Z tak obliczonej wartości liczy się jego udział spadkowy, a z tego udziału

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2011

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

zamawiającego będzie brak z jego strony koniecznego współdziałania, (o którym mowa w art. 640 k.c. - wówczas przyjmujący może wybrać uprawnienie ze zbiegających się przepisów) odmowa wydania materiałów, projektów, planów, które zobowiązany był dostarczyć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Nie kazda nieruchomość nadaje się na działalność gospodarczą

przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy. Realizując powyższe uprawnienie, rada gminy działa w granicach przysługującego jej uznania. Jest to tzw. władztwo planistyczne gminy, rozumiane jako prawo legalnej ingerencji w sferę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2012
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.