Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mieszkanie nabyte w czasie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

przysługuje uprawnienie do domagania się zwrotu nakładów poczynionych z majątku odrębnego na majątek wspólny. Stanowisko nasze wynika m. in. z orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sadu Najwyższego z dnia z dnia 6 lutego

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Część ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką przez współwłaściciela

współwłasności. Niezależnie od tego współwłaścicielom przysługuje uprawnienie do obciążania hipoteką wspólnej nieruchomości, co wymaga to zgody wszystkich współwłaścicieli. Reasumując, aby obciążyć całą nieruchomość hipoteką przez jednego ze

Słowa kluczowe: hipoteka, współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2008

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

załatwieniu np. zakupów. Czy mam szanse na uchylenie ubezwłasnowolnienia?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, osobom ubezwłasnowolnionym nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Jak usunąć linię energetyczną, która zagraża zdrowiu i mieniu

linie energetyczne, stacje trafo itp., także dostępu do nich w celu ich konserwacji, naprawy czy wymiany. Możliwość jej zasiedzenia oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje trwałe uprawnienie, bez konieczności wypłacenia właścicielowi gruntu nawet

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy

prawo do przyznania takiego mieszkania od braku innego lokalu mieszkalnego posiadanego przez najemcę a także przez jego współmałżonka. W przypadku gdy osoba taka posiada lokal, co do zasady traci uprawnienie do najmu lokalu komunalnego. Podobnie uchwała

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

wymiarze lat 8 (ukończenie szkoły wyższej) oraz staż pracy wynikający z zatrudnienia (z opisanego stanu faktycznego wynika, że uzyska Pani odpowiedni staż pracy do wyższego wymiaru urlopu w trakcie b. roku kalendarzowego). Uprawnienie pracownika, który

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenia. Pracodawca ma szereg kar dyscyplinujących pracownika i nie każde naruszenie przez pracownika dyscypliny pracy powoduje uprawnienie do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

zamieszkuje i w którym znajduje się konsulat RP. Uprawnienie konsula wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 roku, o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskie, zgodnie z którym Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności poświadcza

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

poświadczeniem odbioru. W razie nie uregulowania dobrowolnie nienależnego świadczenia, wówczas przysługuje Panu uprawnienie do wniesienie powództwa do sądu. Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia jest roszczeniem cywilnym, więc właściwym sądem jest sąd

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.