Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

(przestał pełnić funkcję), uprawnienie w zakresie wypowiedzenia lub zmiany stosunku pracy, który go łączy ze spółdzielnią posiadać będzie pracodawca. W przypadku zatem zawarcia umowy o pracę, z członkiem zarządu przez radę nadzorczą (uchwała

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

uprawnienie do wejścia w stosunek najmu, przysługuje na podstawie art. 691 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). W myśl tego przepisu, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek najmu lokalu wstępują z mocy prawa małżonek niebędący współnajemcą lokalu

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

uprawnień wynikających z treści art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Tylko konsument ma uprawnienie w takim przypadku, w ciągu dziesięciu dni odstąpić od tak zawartej

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Wydanie prawa jazdy po upływie okresu zakazu

zrobienie takiego kursu w jednym z Państw UE lub np. Ukrainie czy Litwie następnie wymiana na polskie.

Prawo jazdy jest uprawnieniem do kierowania pojazdami i jak każde uprawnienie wydawane jest na wniosek osoby, która to uprawnienie chcę uzyskać

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

że wady są nieistotne. Uprawnienie z tytułu rękojmi nie stanowi jednak nieograniczonej odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Istnieje kilka podstaw do zwolnienia się sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

granice praw i obowiązków każdej z nich. Wykonując umowne uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej, uprawniony chroni swój interes przez jednostronne doprowadzenie do wygaśnięcia łączącego strony stosunku prawnego. Na tle tego

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Zastaw rejestrowy

ruchomych i zbywalnych praw majątkowych. Zastaw rejestrowy posiada pewne podobieństwa do zabezpieczenia jakim jest hipoteka na nieruchomości. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

statut przyznał takie uprawnienie radzie, to w tym zakresie jej uchwały są wiążące, tak jakby uchwały podejmowało walne zgromadzenie (nastąpiła cesja uprawnień) – zatem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 42 PrS, w zakresie nieważności uchwał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Naprawa gwarancyjna samochodu

uprawnień przysługujących Panu z tytułu rękojmi, za którą odpowiedzialny jest już nie Gwarant ale sprzedawca samochodu. Chyba, że zgodnie z art. art. 558 § 1 kc wyłączyliście w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Gdyby uprawnienie z tytułu rękojmi

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

chodzi o księgowanie na najstarsze należności, to wierzyciel ma takie uprawnienie. Podstawą oceny zasadności jednak księgowania środków na wskazane faktury, jest dyspozycja dłużnika. Jeżeli wpisywał Pan na dyspozycji zapłaty jakie należności (faktury

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.