Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się dziedziczenia

wynika z treści art. 1007 § 1 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. Jest to uprawnienie spadkobiercy z którego może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Poszukiwanie majątku spadkowego

inwentarza należy udokumentować uprawnienie (np. orzeczenie sądu w zakresie stwierdzenia nabycia spadku). Spis inwentarza stanowi jedyną prawną możliwość ustalenia składników majątku zmarłego. Postępowanie nie przewiduje poszukiwania majątku lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

przysługuje uprawnienie do urlopu określone w art. 64 Karty nauczyciela, w tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu pracy. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wynagrodzenia. W razie braku zgody lub zapłaty za rozpowszechnianie wizerunku, osobie takiej przysługuje uprawnienie do dochodzenia swoich praw od naruszającego te prawa (zaniechanie, zadośćuczynienie). Tak jak wyżej wskazano zgoda nie jest wymagana jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

, nie została przed zakończeniem roku akademickiego skreślona z listy studentów lecz nie otrzymała Pani zaliczenia końcowego. Zatem uznać należy, że do czasu zakończenia II semestru kontynuowała Pani naukę, a więc posiadała Pani uprawnienie do

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

jednak można sformułować taką ogólną definicję, zgodnie z którą tytułem prawnym do lokalu jest uprawnienie dla określonej osoby lub osób, wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub właściwego organu albo oświadczenia osoby uprawnionej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014

Porada prawna: Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

, jakie mam prawa i obowiązki co muszę zrobić i jakie dokumenty (wnioski) i kiedy złożyć.

Oczywiście posiada Pan uprawnienie do skutecznego zmniejszenia wymiaru czasu łączącego Pana z pracodawcą. Pracownik może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Spadek poza granicami Polski

po spadkodawcy posiadającym również obywatelstwo polskie, sąd może uznać, iż przysługuje mu uprawnienie do orzekania w zakresie całego majątku spadkowego (zatem również dotyczącego majątku pozostawionego poza granicą). Zasada ta wynika z treści art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2014

Zasiedzenie miedzy stanowiącej część nieruchomości

§ 1 k.c., zgodnie z którym, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Roszczenie windykacyjne jako

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (jak to ma miejsce w Pani przypadku), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę

Słowa kluczowe: opieka społeczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.