Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy ruchomych jeżeli dłużnik jest w ich współposiadaniu

przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co upoważnia go do jej zajęcia na podstawie art. 845 par. 2 k.p.c. W przypadku zajęcia ruchomości przez komornika, osobie trzeciej przysługuje jedynie uprawnienie przewidziane w art

Słowa kluczowe: komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Prawo do najmu lokalu komunalnego nie jest prawem zbywalnym

stosunku wynika status najemcy lokalu, i w konsekwencji - jego uprawnienie do władania rzeczą. Stosunek najmu nie jest jednak prawem rzeczowym i w razie śmierci najemcy, nie podlega dziedziczeniu. W opisanym stanie faktycznym, prawo własności do lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

możliwości jak przystąpienie do umowy najmu, nie ma możliwości zaskarżenia takiej decyzji gminy. Jedyne uprawnienie przysługuje na podstawie art. 691 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego. Wówczas w stosunek najmu lokalu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Obowiazek alimentacyjny dalszych krewnych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

. matka) wobec najbliższej rodziny zobowiązanego (jego dorosłych dzieci, rodziców lub rodzeństwa). Uprawnienie wynika to z treści art. 128 k.r.o. w myśl którego, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Pełnomocnictwo udzielone przez burmistrza

) uzyskał status reprezentanta gminy i w jego gestii leży przejawianie woli gminy na zewnątrz. W ramach wynikającego z art. 31 uprawnienia mieści się również uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 46 ust

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Klient ma prawo do informacji o tym, w jakich bazach znajdują się dane o jego osobie

znaczy to, że jakiś bank nie udzieli kredytu, bo klient tam kiedyś miał problemy... ale na pewno dużo trudniej jest go takiemu klientowi uzyskać. Przede wszystkim winien Pan zatem ustalić w jakiej bazie Pana dane są zgromadzone. Uprawnienie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2010

W przypadku przekazania działki gruntu pod drogę, właścicielowi przysługuje prawo do odszkodowania

powyższych przepisów przekazał działki gruntu pod drogi publiczne, przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania, jeżeli nie zrzekł się on tego prawa. Jarosław Olejarz Porady prawne www.SerwisPrawa.pl [1

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu. Jednakże z godnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Spadkobiercy ustawowi mogą wystąpić z roszczeniem o zachowek w stosunku do osoby obdarowanej przez spadkodawcę

) przysługuje w stosunku do Pana jako obdarowanego przez spadkobiercę roszczenie o zachowek. Należy zaznaczyć, że jest to uprawnienie spadkobierców ustawowych, z którego mogą skorzystać, ponadto w myśl przepisu art. 1007 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

uprawnienie z art. 231 k.c. Roszczenie współposiadacza samoistnego nieruchomości W doktrynie przyjmuje się, że roszczenie o którym mowa w art. 231 k.c. przysługuje również współposiadaczom samoistnym , o ile posiadają oni przymiot

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.