Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaUprawnienie
Uprawnienie do emisji -

 rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.15

 
 
Wyszukiwana fraza:

Uprawnienie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 789 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

. Groźbą taką zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może być także zachowanie formalnie zgodne z prawem, które jednak zmierza do wymuszenia złożenia oświadczenia woli przez drugą stronę. Zgodnie z art. 88 § 2 Kodeksu cywilnego uprawnienie do uchylenia

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Kara umowna zastrzeżona w umowie

spełnienia świadczenia z wyznaczeniem mu terminu, a dopiero po jego bezskutecznym upływie, takie wypowiedzenie następuje. Można w umowie taki skutek zawrzeć bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego, zgodnie z art. art. 492 Kc - Jeżeli uprawnienie do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Przymusowe opróżnienie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żonę po rozwodzie

inne miejsce zamieszkania, a uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego wygasło (orzeczenie sądowe), nie ponosi ona także kosztów utrzymania lokalu. Tym samym powództwo takie jest jak najbardziej uzasadnione. Porady prawne Zespół

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2007

Rozwód a prawo do lokatorskiego prawa do mieszkania spółdzielczego

dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Skutkiem takim jest uprawnienie spółdzielni po bezskutecznym upływie tego terminu, do podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy nie jest możliwy gdy najemca lub współmałżonek posiada inny lokal mieszkalny

Rady Gminy, nie spełnia Pan kryteriów do przyznania takiego mieszkania). Zasadniczo jedyne uprawnienie jakie Panu przysługuje, to prawo pierwokupu w przypadku zbywania lokalu przez gminę. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2008

Obowiązek rozliczenia się właściciela lokalu mieszkalnego z pobranych zaliczek na opłacenie mediów

2001 roku, oraz przepisy Rozdziału II Tytułu XVII Kodeksu cywilnego dotyczącego najmu przewidują uprawnienie właściciela lokalu, do pobierania opłat niezależnych od właściciela (gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

postanowił, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Nabyte mieszkanie stanowi zatem majątek wspólny małżonków, a jedynie Pani przysługuje uprawnienie do

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Prawo współwłaściciela do dysponowania wspólnym mieszkaniem

właściciela uprawnienie do władania rzeczą. W przypadku współwłasności na mocy art. 206 k.c. każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

zasady winien wystąpić do developera z żądaniem zapłaty wierzytelności przysługującej Pana osobie, ale jest to jedynie jego uprawnienie a nie obowiązek. Zwolnienie z długu nastąpiłoby jedynie wówczas, gdyby Pański wierzyciel jakim jest developer wypłacił

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Posiadanie bez zezwolenia broni palnej jest przestępstwem

. nie jest ograniczony do posiadania samoistnego lub zależnego, lecz obejmuje każde faktyczne władanie rzeczą. Ponadto jak wynika z art. 22 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku, osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 79 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.