Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPRACOWNICZE
 
Wyszukiwana fraza:

PRACOWNICZE

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 190 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

uwzględnia się w stosunku do pracowników sumiennie wykonujących obowiązki pracownicze i przestrzegających dyscypliny pracy. Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Organ rozpatrujący

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Ustalenie stażu pracy

poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wyliczaniu okresów

Słowa kluczowe: staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 marca 2007

Zasada Superficies solo cedit czyli budynki wzniesione na gruncie stanowią jego część składową

nieruchomości wzniesione na cudzym gruncie nie są związane z własnością gruntu (np. pracownicze ogródki działkowe). Treść art. 191 Kc nie budzi wątpliwości - własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Zmiana umowy z całego na część etatu

wynagrodzenia winna zostać ustalona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Odprawy pracownicze Należy jednak zaznaczyć, że zmiana wymiaru wynagrodzenia z całego na część etatu niesie dla pracownika także mniej korzystne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2013

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

, a także organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego, a także organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe). Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Okres urlopu na kontrakcie zagranicznym nie jest okresem składkowym

macierzystym zakładzie pracy), a także przypadający bezpośrednio po nim okres zwolnień od pracy podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli pracownik podejmie zatrudnienie w macierzystym zakładzie pracy w terminie 14 dni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

B. Wilton (Międzynarodowa Organizacja Pracodawców): poziom bezrobocia zależy od przedsiębiorców. Rząd musi z nimi rozmawiać

Jesteście krajem małego, średniego i mikro biznesu. Jeśli więc koszty pracy są zbyt wysokie, ludzie nie będą zatrudniani – mówi Brent Wilton, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Pracodawców. Namawia rząd, związki zawodowe i biznes, by zaczęli rozmawiać o wizji Polski i wcielać ją w życie. To jedyna droga, by poradzić sobie z bezrobociem…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 stycznia 2013

Dziś może rozstrzygnąć się spór o płacę minimalną

Dziś związkowcy, przedsiębiorcy i szef resortu pracy Władysław Kosiniak-Kamysz będą dyskutować o tym, jak wysoka powinna być płaca minimalna od przyszłego roku. Rząd proponuje 1600 zł brutto, organizacje pracownicze i biznesmenów mają własne

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 29 czerwca 2012

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Najważniejsza zmiana przewiduje współpracę oraz wymianę informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a europejskimi urzędami nadzoru odpowiedzialnymi za sektory: bankowości, ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych oraz papierów wartościowych.

Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Liczy się też praca bez pisemnej umowy

Umowa o pracę podpisana z członkiem zarządu przez nieupoważnioną osobę jest nieważna. Jeśli jednak władze spółki dopuszczą go do pracy i wypłacą pensję, to została zawarta. Przepisy nie każą sporządzać umowy wyłącznie na piśmie. Pozwalają czasami na jej zawarcie w sposób dorozumiany, gdy np. pracodawca dopuścił osobę tak zatrudnioną…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 listopada 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 19 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.