Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaObowiązek zwrotu opłat
 
Wyszukiwana fraza:

Obowiązek zwrotu opłat

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 61 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód

wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego

Słowa kluczowe: koszty zastępstwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2010

Zwrot kosztów sądowych w sprawie o rozwód

stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Wysokość kosztów sądowych

przepisu tego wynika obowiązek uiszczenia opłaty na każdym etapie postepowania sądowego (I i II instancja oraz postępowanie kasacyjne). Wysokość opłat sądowych w sprawach o prawa majątkowe to opłata stosunkow, która wynosi 5% wartości przedmiotu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2006

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

istniejącego lokalu zwiększające jego wartość użytkową - aż do ich pełnego zwrotu; Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

pozostawia się, czy chce umożliwić sobie używanie przedmiotu użyczenia poprzez pokrywanie tych kosztów. Biorący zobowiązany będzie do zwrotu odpowiedniej części kosztów (tzw. opłat niezależnych od właściciela w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

posiadania przez nich kwalifikacji do wykonywania pracy. Pracownicy mają jednak obowiązek podnoszenia kwalifikacji, w tym przez szkolenia. Wspomniane rozporządzenie reguluje dwa sposoby odbywania dokształcania przez osobę dorosłą pozostającą w

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

otrzymującego fakturę staje się ona zwykle podstawą do obniżenia podatku należnego, czyli własnego zobowiązania podatkowego, czy wręcz do żądania zwrotu podatku. Przepisy te określają wprost, że obowiązek określenia i naliczenia właściwego podatku spoczywa na

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

obowiązek uiszczenia należnej opłaty zostaje odsunięty w czasie. W sytuacji, w której pismo podlegające opłacie zawiera wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd winien najpierw rozpoznać ten wniosek, a następnie w zależności od treści rozstrzygnięcia

Słowa kluczowe: koszty, koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Opłata sądowa w sprawie o rozwód

. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Sam wniosek oraz wzór oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej albo ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że obowiązek uiszczenia

Słowa kluczowe: koszty sądowe, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2009

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami obowiązek zwrotu kwoty pieniężnej równej udzielonej bonifikacie obciąża uprawnionego do uzyskania bonifikaty nabywcę nieruchomości, który uiścił cenę uwzględniającą udzieloną bonifikatę (czyli Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.