Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKRO
 
Wyszukiwana fraza:

KRO

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 57 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nieruchomość nabyta przed ślubem stanowi majątek osobisty małżonka

?

Zgodnie z art. 33 pkt. 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, Zatem nabyta przez Panią nieruchomość stanowi Pani majątek osobisty, stąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

wymagań matki dziecka mojego męża) nie były brane pod uwagę?

Zobowiązania alimentacyjne niewątpliwie obciążają Pani męża, co wynika z treści art. 133 § 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), zgodnie z którym, rodzice obowiązani są do świadczeń

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Podział majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej w wyniku separacji

rozdzielność majątkową?

Odpowiadając na pytanie dotyczące separacji. Zgodnie z art. 64 (1) § 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl

Słowa kluczowe: podział majątku, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

dziecko otrzymuje rentę socjalną?

Obecnie nastąpiła nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro). Po dokonaniu nowelizacji ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku, o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka

art. 133 § 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 czerwca 2009

Orzeczony wyrokiem obowiązek alimentacyjny trwa tak długo jak sąd nie orzeknie o ustaniu lub zmianie tego obowiązku

nie orzeczony. Oznacza to, że roszczenie alimentacyjne małoletniego dziecka względem rodziców (art. 135 par. 1 w zw. z art. 133 par. 1 kro) powstaje, pomimo istnienia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, w zakresie w jakim nie zostały

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010

Alimenty za lata wstecz

córki mimo prawnego obowiązku wynikającego z art. 133 KRO. Zgodnie z zasadą powagi rzeczy osądzonej wyrażonej w art. 199§ 1. pkt 2 KPC niedopuszczalne jest ponowna możliwość rozpoznania sprawy już rozpoznanej. Jeśli pozew zostanie oddalony w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 marca 2007

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

kro w zw. z art. 178 par. 2 kro), musi rozpatrzyć, czy planowana czynność prawna, ma na celu ochronę praw podopiecznego, a m.in. szeroko rozumianych jego praw majątkowych (art. 184 par. 1 kro) oraz czy jest korzystna i celowa dla niego, a także czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Po upływie 6 miesięcy od urodzenia dziecka ojciec ani matka nie mogą wnosić powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

on o urodzeniu dziecka przez żonę, także w takim przypadku, kiedy mąż matki dziecka był przekonany, że domniemanie z art. 62 k.r.o. przemawia za tym, że nie jest on ojcem dziecka. Termin przewidziany przepisem art. 63 kro jest terminem, który Sąd ma

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Kontrola wydatków z należności alimentacyjnej

. Dopiero gdyby żadne z rodziców nie było w stanie wypełnić swego obowiązku alimentacyjnego, wejdzie w grę posiłkowy obowiązek krewnego dalszego. Zgodnie z treścią art. 132 kro obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.