Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona główna23 czerwca
 
Wyszukiwana fraza:

23 czerwca

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 229 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przesyłka z zadeklarowaną wartością

przesyłkę rejestrowaną, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.23

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011

Reintegracja

efekt działań określonych w art. 14-16 i art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii art.4 pkt.23

Data utworzenia: 21 listopada 2011

Syn zamieszkujący w chwili śmierci z emerytowanym żołnierzem ma prawo do służbowego lokalu mieszkalnego

opuścić?

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w razie śmierci - o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 kwietnia 2009

Wyznaczenie terminu rozprawy zależy jedynie od sądu

rozprawę? Składałem wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy na początku czerwca...

Sąd nie jest związany Pańskim wnioskiem. Przepisy kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości wnioskowania o przyspieszenie terminu, co nie oznacza, że Pan

Słowa kluczowe: rozprawa, rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2008

Wykup mieszkania przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

? Jeśli tak to jaką kwotę mogę uzyskać?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2007 r.), jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2007

Brak stwierdzenia nabycia spadku powoduje konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań spadkowych

stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowianiu z dnia 23 czerwca 1967 roku, sygn. akt III CR 104/67, w którym stwierdził, że stwierdzenie nabycia spadku względem części majątku spadkowego albo tylko w stosunku do niektórych spadkobierców jest niedopuszczalne

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do odwołania jej zarządu

sprawie wyboru zarządu.

Sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokalu (Dz. U. 2000 nr 80 poz. 93). Zgodnie z art. 18 ustawy, właściciele nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty, mogą w

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2007

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

świadczenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2004 roku sygn. akt II CK 175/04 podkreślił, że roszczenie o odsetki ma charakter okresowy, a z każdym dniem zwłoki w zapłacie należności głównej powstaje po stronie wierzyciela roszczenie o zapłatę

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

dotychczasowych. Zgodnie z art. 5 ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona w dniu 9 maja 2007 roku, czyli obowiązuje od dnia 9 czerwca 2007 roku. Postępowania wszczęte przed dniem 9 czerwca 2007 roku, aż do zakończenia w

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

Administracyjny z siedzibą w Szczecinie w wyroku z dnia 13 czerwca 2007 roku sygn. akt II SA/Sz 2/07 stwierdził, że z asiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy należy traktować jako dochód utracony w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 23 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.