Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównażołnierz
Żołnierz -

 żołnierza pełniącego, w tym odbywającego, czynną służbę wojskową, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 października 2009 r.o dyscyplinie wojskowej art.3 pkt.8

 
 
Wyszukiwana fraza:

żołnierz

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 75 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Żołnierz

żołnierza pełniącego, w tym odbywającego, czynną służbę wojskową, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz…

Słowa kluczowe: regulamin, wojsko, wojskowy, żołnierz
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Postępowanie dyscyplinarne

ogół czynności mających na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy przewinienia dyscyplinarnego, o którego popełnienie żołnierz jest obwiniony, prowadzonej w trybie uproszczonym lub zwykłym, a także postępowanie w sprawie wzruszenia

Data utworzenia: 20 listopada 2011

Wykwaterowanie z mieszkania służbowego

Jestem byłym żołnierzem zawodowym. Nabyłem, jak to mówi ustawa niezbywalne prawo do kwatery. Od dwóch lat nie mieszkam w niezbywalnym prawie.Była małżonka mieszka w tym mieszkaniu i nie zamierza opłacać czynszu. Wojskowa Administracja Mieszkaniowa twierdzi że nie mogę się tego ani zrzec ani im oddać dopóki tam mieszka była żona. Mieszkanie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Postępowanie dyscyplinarne wobec żołnierza

Jestem żołnierzem i stanąłem do raportu dyscyplinarnego. Zostałem zapoznany z zarzutami przewinienia dyscyplinarnego. Oczywiście było to postępowanie dyscyplinarne w trybie uproszczonym. W trakcie raportu zapoznano mnie tylko z zarzutami (przedstawiono mi propozycje kary) nie zostałem zapoznany z materiałami sprawy ani też nie otrzymałem zarzutów…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Zgoda na odbywanie nauki nie jest tożsama ze skierowaniem na studia

zawodowych, żołnierz zawodowy może pobierać naukę poza Siłami Zbrojnymi, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych. W okresie pobierania nauki żołnierz zawodowy może otrzymywać pomoc od organów wojskowych. Pomoc ta jest udzielana wyłącznie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 października 2008

Służba w obcej armii jest przestępstwem

. Ponadto w Polsce za dezercję odpowiedzialność karną przewiduje art. 339 k.k. (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem żołnierz, który w celu trwałego uchylenia się od służby wojskowej opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania lub w

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Eksmisja z mieszkania służbowego i nowy przydział lokalu mieszkalnego

przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (dalej ustawa). W myśl art. 41 ust. 1 pkt. 3 ustawy, żołnierz służby stałej i osoby wspólnie z nim zamieszkujące są obowiązani przekazać do dyspozycji

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 maja 2007

Za zadłużenie lokalu mieszkalnego odpowiedzialność solidarną ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby w nim zamieszkujące

czerwca 1995 roku. Przepisy ustawy w art. 29 ust. 2 przewidują, że osoba inna niż żołnierz zawodowy, która zajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu , uiszcza opłaty za używanie lokalu mieszkalnego i opłaty pośrednie na zasadach i w wysokości

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lipca 2011

Terminy rozpatrzenia skargi administracyjej

urzędzie konsularnym. Termin uważa się za zachowany również w przypadku, gdy przed jego upływem żołnierz lub członek załogi statku morskiego złożył je w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku, a także gdy osoba pozbawiona wolności złożyła

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2007

Mniej polskich żołnierzy w Afganistanie

Rząd chce zredukować polski kontyngent wojskowy w Afganistanie. Do 13 kwietnia 2012 r. ma tam przebywać do 2500 żołnierzy, czyli o 100 mniej niż obecnie.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 30 września 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.