Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaświadczenie alimentacyjne
Nienależne świadczenie alimentacyjne -

Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,
e) wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 

 
 
Wyszukiwana fraza:

świadczenie alimentacyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 64 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nienależne świadczenie alimentacyjne

Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części, b) przyznane lub

Data utworzenia: 14 marca 2011

Powództwo o podwyższenie alimentów jest dopuszczalne gdy zwiększają się potrzeby dziecka

Siedem lat temu sąd zasądził na dziecko od byłego męża 400 zł alimentów, jednakże po kilku miesiącach były mąż wniósł sprawę o zmniejszenie alimentów i sąd je zmniejszył na 350 zł. Córka miała wtedy 5 lat, a obecnie ma już 12. Przez te siedem lat prócz alimentów ojciec nie interesował się dzieckiem, tym, że córka poszła do szkoły…

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2008

Zapłata alimentów do rąk własnych uprawnionego

świadczenie alimentacyjne można uznać za spełnione, a tym samym aby wygasło ono do wysokości zapłaty, powinno być dokonane do rąk wierzyciela albo też osoby przez niego upoważnionej. Oznaczenie do rąk wierzyciela nie musi oznaczać, że dłużnik fizycznie nie ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Nie każda wpłata na rachunek bankowy, powoduje zmniejszenie orzeczonego sądownie obowiązku alimentacyjnego

mnie wysłanych pod innymi tytułami niż świadczenie alimentacyjne.

Podstawowym celem alimentacji, jest dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania. W przypadku orzeczenia sądowego, sąd ustala na podstawie zebranych dowodów w sprawie o obowiązku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 sierpnia 2007

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

dłuższy czas występowanie danej osoby jako pełnomocnika (babci). Nie mniej jednak wskazane przepisy prawa, wymagają zachowania odpowiedniej formy, choćby dla celów dowodowych (gdyby doszło do sporu czy świadczenie alimentacyjne zostało zapłacone do

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Alimenty zasądzone na dziecko pełnoletnie należy uiszczać do czasu uchylenia orzeczenia sądu w tym zakresie

zaspokaja. Co prawda wpisanie wprost w tytule przelewu świadczenie alimentacyjne byłoby znacznym ułatwieniem, jednakże jeżeli nie istniał inny tytuł do dokonania zapłaty jak świadczenia alimentacyjne, to dokonany przelew można trwaktować w ten sposób, a

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2010

Ustalenie wysokości alimentów na małoletnie dziecko

części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Z

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Zmiana wysokości alimentów oraz zasiłków w przypadku zawarcia małżeństwa

lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Pobierając świadczenie alimentacyjne, uprawniony nie musiał liczyć się z obowiązkiem jego

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Orzeczony wyrokiem obowiązek alimentacyjny trwa tak długo jak sąd nie orzeknie o ustaniu lub zmianie tego obowiązku

alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.