Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaświadczenia alimentacyjne
 
Wyszukiwana fraza:

świadczenia alimentacyjne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 150 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka

DOCX PDF

Pozew o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka - wzór dokumentu

Data utworzenia: 29 czerwca 2011

Nienależne świadczenie alimentacyjne

Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części, b) przyznane lub

Data utworzenia: 14 marca 2011

Alimenty

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych…

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu

Data utworzenia: 6 listopada 2006

Żądanie alimentacyjne nie może być przesłane mailem

alimentacyjnych, to tak samo jak wszelkie inne zobowiązania podlegają one przedawnieniu. Zgodnie z art. 137 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Zatem w razie sporu sądowego, ustalającego obowiązek alimentacyjny

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Alimenty od rodziny ojca dziecka

Kiedy można się domagać alimentów od rodziny ojca dziecka?

Jeżeli ojciec dziecka nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji i jeśli egzekucja komornicza nie przynosi rezultatów, to zgodnie z Kodeksem Rodzinnym możesz wystąpić o alimenty na dziecko względem najbliższej rodziny ojca dziecka (jego dorosłych dzieci, rodziców lub rodzeństwa)…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Wszczęcie egzekucji powoduje zaprzestanie dokonywania potrąceń alimentacyjnych przez pracodawcę

przypadków gdy: świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

takim powództwem wystąpić). Roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 137 § 1 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

Jestem matką trojga małoletnich dzieci. Wyrokiem sądu została mi ograniczona władza rodzicielska na wniosek mojego męża. Zamierzam wystąpić do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej, ponieważ ustały przesłanki jej ograniczenia. Wyrokiem sądu zostałam również zobowiązana do płacenia alimentów. Obecnie ja zajmuję się dziećmi zamiast…

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2014

Wysokość alimentów od ojca dziecka

jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepisy prawa nie określają wysokości w jakiej należne są świadczenia alimentacyjne. Rodzice mogą być zwolnieni od

Słowa kluczowe: alimentacja, alimenty, dziecko, małoletni
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 15 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.