Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaśrodek karny
Środek karny - Środkami karnymi są:
  1. pozbawienie praw publicznych,
  2. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
  3. zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
  4. obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  5. zakaz prowadzenia pojazdów,
  6. przepadek,
  7. obowiązek naprawienia szkody,
  8. nawiązka,
  9. świadczenie pieniężne,
  10. podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Art. 39 kodeksu karnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

środek karny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 117 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody popełnionej przestepstwem

DOCX PDF

Wzór wniosku: Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody popełnionej przestepstwem

Data utworzenia: 10 września 2012

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody - Amber Gold

DOCX PDF

Wzór wniosku: Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody popełnionej przestepstwem

Data utworzenia: 10 września 2012

Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia szkody

DOCX PDF

Wzór wniosku: Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody popełnionej przestepstwem

Data utworzenia: 26 września 2012

Środek karny

Środkami karnymi są: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, obowiązek powstrzymania się…

Słowa kluczowe: środek karny
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Przepadek mienia

Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, byłoby niewspółmierne…

Słowa kluczowe: przepadek mienia, środek karny
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Nawiązka

Nawiązka jest to represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem lub na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej

Data utworzenia: 24 listopada 2006

Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego, jak również utratę posiadanego…

Data utworzenia: 24 listopada 2006

Przedawnienie karalności wykroczenia

biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Art. 45 kodeksu wykroczeń

Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Przedawnienie karalności wykroczenia

biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. art. 45 Kodeksu wykroczeń

Data utworzenia: 17 marca 2011

Uznanie ukarania za wykroczenie za niebyłe

wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie. Jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe nie może nastąpić przed jego

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Data utworzenia: 19 grudnia 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 12 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.